خانه / اخبار / دوره چهارم / آخرین نتایج نظر سنجی درباره اساتید

آخرین نتایج نظر سنجی درباره اساتید

حجت الاسلام منصور مهدوی حجت الاسلام خسروپناه حجت الاسلام ابوطالبی استاد موسی نجفی استاد موسی حقانی استاد منوچهر محمدی استاد مسعود معینی پور استاد علیرضا سربخش استاد صادق کوشکی استاد عادل پیغامیاستاد فرشاد مهدی پوراستاد محمدحسین طاهریاستاد سلمان علیزاده

استاد یعقوب توکلی

استاد ابراهیم فیاض

استاد صفار هرندیاستاد واعظی

 

طراحی سایت