خانه / اخبار / دوره چهارم / آیین نامه آموزش دوره منتشر شد

آیین نامه آموزش دوره منتشر شد

celasبه گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر عجل الله فرجه، معاونت آموزش و دبیرخانه دوره چهارم جریان شناسی تاریخ معاصر توضیحات آموزشی را ارائه داد. در این خبر برگزاری آزمون و مفاد آیین نامه آموزشی دوره اینگونه مطرح شده است.

مفاد آیین نامه:

۱- حضور کامل و منظم در همایش‌ها و امتحان آموزشی الزامی است .

۲- غیبت بیش از ۴جلسه (دو هفته) موجب محرومیت از ادامه دوره و تأخیر بیش از ۱۵ دقیقه در هر جلسه غیبت محسوب می شود .

۳- با توجه به اینکه در پایان دوره ، جلسات به صورت محصول آموزشی در اختیار مخاطبین قرار خواهد گرفت رعایت شئونات الزامی است .

۴- شرکت در جلسات دارای ۵۰امتیاز، آزمون ۳۰ امتیاز و ارائه مقاله ۲۰ امتیاز می‌باشد و نمره معدل به شرح ذیل جهت شرکت‌کنندگان محترم لحاظ می‌گردد.

-کسب امتیاز   ۱۰۰الی ۸۵ ممتاز دوره / درج در لیست اهداء جوایز/ ارائه گواهینامه

-کسب امتیاز ۸۵ الی ۷۰ قبولی در دوره/  ارائه گواهینامه

-کسب امتیاز کمتر از ۷۰ / عدم ارائه گواهینامه

ارزیابی و آزمون هم به این شکل اعلام شده است:

به منظور ارزیابی کیفی و کمی مباحث ارائه شده توسط اساتید ، فرم ارزیابی در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت .

در پایان دوره از شرکت کنندگان آزمون گرفته می‌شود و برابر آیین نامه، به کسانی که امتیاز لازم را در آزمون کسب نمایند گواهینامه ارائه خواهد شد. و به برگزیدگان جوایزی اهداء خواهد شد.

طراحی سایت