خانه / اخبار / دوره چهارم / درک مسائل تاریخی از ضروریات است

درک مسائل تاریخی از ضروریات است

mohamadiاستاد و تاریخ شناس دانشگاه گفت: باید بکوشیم تا این مسائل را درک کرده و در جریان شناسی تاریخی سهمی داشته باشیم و نسبت به آنها واقف باشیم.
دکتر منوچهر محمدی با اشاره به موضوع جریان شناسی نظام سلطه گفت: آن چیزی که اهمیت دارد این است که در پایان قرون وسطی و در پایان دوران امپراطوری‌ها که سلطه داشتند، فردی از کلیسا به پا خواست و امروز به آن جنگ جنگ سی ساله مقدس می‌گوید.
وی گفت: این جنگ بین دو گروه صورت گرفت که هر دو گروه هم مذهبی بودند اما یک گروه خرافه زدایی و یک گروه هم کاتلوگ‌ها بودند محمدی تصریح کرد: ذر این جنگ‌های سی ساله یک پنجم، مردم اروپا قتل عام شدند و نهایتا در پایان به جمع بندی رسیدند که این وضع قابل دوام نیست و بهتر است که با هم تفاهم کنند.
استاد و تاریخ شناس دانشگاه گفت: هیچ گروهی هم پیروز نشد و خودشان می‌گویند جنگ‌های سی ساله اما پنجاه سال طول کشید و یک عهد نامه منعقد شد. وی با اشاره به مفاد این عهدنامه گفت: مفاد آنها در چند محور بود یکی ایجاد نظام دولت ملت که تا این زمان چیزی به نام دولت ملت مطرح نبود و بلکه خوانین و  حکام در قلعه‌ها زندگی می‌کنند و هیچ مرزی هم نداشتند و سیستم فئودالی دنبال می‌شد.
محمدی بیان داشت: اصلا در اروپا دولتی نبود و اگر الان دولتی وجود دارد از این زمان به بعد ایجاد شد و دولت ملت تشکیل شد که این دولت ملت دو ویژگی خاص داشت که یکی از آنها این بود که فقط و فقط دولت‌هایی می‌توانند بازیگر باشند که یک ملتی را تحت سلطه داشته باشند و یک مرزهای جغرافیایی داشته باشند و حکومت کنند که بازیگران عرصه بین الملل را محدود کنند.
وی بیان داشت: دومین اصل موضوع موازنه قوا بود و هیچ قدری حق ندارد از نظر عرف بیشتر شده و بر دیگران برتری داشته باشد و موضوع دیگر نیز این بود که استعمار و برده داری سایر جوامع اروپایی را در دستور داشته باشیم.
استاد و تاریخ شناس دانشگاه ادامه داد: چهارمین اصل جدایی دین از سیاست بود یعنی اینکه هزار سال کلیسا حاکم بود و مشروعیت نیز باید می‌گرفتند و اعلام کردند که دین از سیاست جدا است و به سخنان تحریف شده انجیل روی آوردند.
وی گفت: جدایی دین از سیاست مطرح شد و امپراطوری رم که همه اروپا را در سیطره خود داشت در محلی به نام واتیکان زندانی شد.
محمدی بیان داشت: اصل بعدی که پذیرفته شدن این بود که حق با قدرت است و ما چون قدرت داریم حق با ما خواهد بود و هر چه ما بگوییم به عنوان حق باید دنبال شود. وی تصریح کرد: به دنبال این ماجراها بود که جهان یک شکل دیگری پیدا کرد و اروپایی‌هایی که مهاجرت پیدا کرده بودند به آمریکا، به دنبال آن مناطق تحت استعمار بودند، کار به جایی رسید که گفتند ما چرا باج دهیم و خودمان همه کاره خواهیم بود.
استاد و تاریخ شناس دانشگاه به موضوع جنگ تریاک اشاره کرد و گفت: کشورهای آمریکایی و اروپایی به چین تریاک می‌فرستادند و از آن طرف طلا می‌گرفتند که چین مقابل آنها ایستاد اما شکست خورد.
وی گفت: بعد از آن آمریکایی‌ها سیاست جدیدی را آغاز کرد و یادداشت درب‌های باز را ارائه کرد به این معنا که قاره آمریکا کافی نیست و باید درب‌ها باز شده و در دیگر جاها هم سهم داشته باشیم که با این کار ورود به سایر قاره‌ها آغاز شد.
محمدی گفت: پس از آن جنگ جهانی اول رقم خورد و موازنه قوا به هم خورد و آلمان شکست خورد و کنفرانسی به وجود آمد که ویلسیون رئیس جمهور آمریکا نظریه جدیدی داد و آن این بود که موازنه را کنار بگذارید و بیایید از ما درس بگیرید و تمام ایالت‌ها را به یکی تبدیل کنید و دولت فدرال جهانی را تشکیل دهیم.
وی بیان داشت: بعد از این طرح ویلسون شکست خورد و رقبای او در انتخابات این طرح را رد کرده و انگلیس زمانی که متوجه اتحادیه شوروی شد که به فکر جایگزینی آمریکا بود، تخریب کرد و مجدد موازنه قدرت مطرح شد.
استاد و تاریخ شناس دانشگاه گفت: آلمان هیتلری را انگلیس درست کرد و حتی در ایران نیز رضاخان بر این اساس قدم برداشت و در ایران همه کارهای را آلمان‌ها انجام دادند فقط نفت با انگلیس بود. وی بیان داشت: این موازنه نیز با زیادی‌خواهی هیتلر مواجه و در نهایت جنگ جهانی دوم آغاز شد و آن اتفاقات رخ داد.
استاد و تاریخ شناس دانشگاه در پایان گفت: باید بکوشیم تا این مسائل را درک کرده و در جریان شناسی تاریخی سهمی داشته باشیم و نسبت به آنها واقف باشیم.

طراحی سایت