خانه / اسلایدر / دکتر یعقوب توکلی

دکتر یعقوب توکلی

tavakoli

نام و نام خانوادگی : یعقوب – توکلی

سال و محل تولد : ۱۳۴۶ – آمل
سوابق تحصیلی :
دانشگاهی:
کارشناسی علوم سیاسی
کارشناسی ارشد روابط بین الملل
حوزوی:
سطح چهار

سایر تخصص ها:
جریان شناسی تاریخ نگاری – جریان شناسی سیاسی – جنبش های اسلامی – تاریخ تحولات معاصر – تاریخ دفاع مقدس – شخصیت شناسی معاصر
فعالیت های اجرایی :
سردبیر نشریه زمانه
مدیر گروه تاریخ تمدن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مدیر گروه ارشاد و تبلیغ مرکز پژوهش های مجلس
مدیر گروه شهدا در پروژه دائره المعارف دفاع مقدس

فعالیت های آموزشی :

عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی قم
تدریس در دانشگاه سوره
تدریس در دانشگاه شهید بهشتی
تدریس در دانشگاه شاهد
تدریس در مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

فعالیت های علمی – پژوهشی :
تألیف بیش از ۲۰ اثر علمی و پژوهشی
اسلام گرایی در مصر
فرهنگنامه جاودانه های تاریخ (۷ جلد)
خاطرات علی امینی
خاطرات جهانگیر تفضلی
سبک شناسی تاریخ نگاری و نظریه انقلاب و تروریسم
نکاش در تاریخ نگاری معاصر

طرح های پژوهشی :
فرهنگنامه جاودانه های تاریخ – بنیاد شهید انقلاب اسلامی (۷ جلد)
مقالات:
مجموعه مقالات متنوع در حوزه تاریخ نگاری
مجموعه مقالات در ماهنامه زمانه

طراحی سایت